Obsah -


Products in ecology and water management
Havarijní plány

Společnost EKOSYSTEM nabízí podnikům zpracování Havarijního plánu pro případ ekologické havárie ve smyslu §39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodního zákona) a vyhlášky č. 450/2005 Sb. Tato vyhláška vešla v účinnost k 1.5. 2006. Havarijní plán pro případ ekologické havárie jsou povinny zpracovat všechny společnosti, které se závadnými látkami zacházejí ve větším rozsahu. Závadnými látkami jsou např. oleje, odmašťovadla, soli kovů, PHM, kapalné odpady atd., tj. všechny látky, které mohou ohrozit nebo negativně ovlivnit kvalitu vody.

Cena za zpracování tohoto havarijního plánu se pohybuje v řádu desítek tisíc Kč a je odvislá od velikosti podniku, množství druhů látek, s nimiž se v podniku pracuje, informací dostupných v podniku, které lze pro zpracování havarijního plánu využít. Zpracovat havarijní plán mají za povinnost jak průmyslové, tak zemědělské podniky, čerpací stanice pohonných hmot aj.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -