Obsah -


Products in ecology and water management
IPPC

Nový přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v zákoně č. 76/2002 Sb. o integrované prvenci a omezování znečištění vybranými průmyslovými a zemědělskými zařízeními.

Integrovaným povolením se stanovují podmínky provozu zařízení na základě aplikace BAT s tím, že emisní limity a další podmínky dané složkovými zákony nesmějí být limity stanovenými v integrovaném povolení překročeny.

V samostatném souboru se můžete dozvědět více k této problematice. 

Text ke stažení: IPPC

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -