Obsah -


Products in ecology and water management
Sanační stanice SAN XR

Sanační stanice SAN X-R je určena pro dekontaminaci vod znečištěných nepolárními látkami o měrné hmotnosti do 1 g.cm-3 (především ropné látky – oleje, PH, tuky …atp.) nerozpustnými ve vodě. Je konstruována na gravitační průtok a nevyžaduje další přečerpávání čištěné vody. V případě složitější kontaminace ji lze použít k předčištění vstupní vody před dalšími technologickými stupni.

Funkce zařízení

Vstupní kontaminovaná voda je přiváděna obvykle do vyrovnávací nádrže stanice, která slouží k regulaci nerovnoměrných přítoků a k sedimentaci hrubších mechanických nečistot. Odtud řízeně vytéká do gravitačně-koalescenčního odlučovače, kde dochází k účinné separaci volné fáze kontaminantu a k jeho průběžnému odtoku do sběrné nádrže, Takto předčištěná voda protéká labyrintovým sorpčním filtrem s náplní textilního sorbentu, kde se zachytí nerozpuštěné a část rozpuštěných nepolárních látek, a odtéká do odpadu, resp. k dalšímu stupni čištění.

Popis zařízení

Stanice je sestavena z vyrovnávací nádrže o objemu 0,8 – 1,5 m3, která je usazena na podstavci tak, aby byl umožněn výtok samospádem regulovaný armaturou, z gravitačně-koalescenčního odlučovače o objemu cca 2 m3 a labyrintového sorpčního filtru. Nádrže sanační stanice bývají vyrobeny z plastu (PP) nebo z ocelového plechu, chráněného kvalitním vodovzdorným povlakem. Nádrže jsou umístěny v suchých jímkách, záchytných vanách nebo jsou zabudovány do speciálního zatepleného kontejneru spolu se všemi rozvody, řídící automatikou, osvětlením a vytápěním. Součástí dodávky mohou být čerpací agregáty patřičných parametrů vybavené variabilně pro účinný sběr kontaminantu z daných zdrojů vody (vrty, studny, jímky, nádrže,…), dále automatické systémy pro řízené čerpání a veškeré rozvody vody i el. energie na lokalitě.

Schéma sanačních stanic

Technické parametry

Typ odstraňovaného kontaminantu NEL do 1 g.cm -3 nerozpustné ve vodě
Jmenovitý průtok 1,25 l .s -1
Průtočná plocha 0,32 m 2
Průtočná rychlost při jmenovitém průtoku 0,4 cm .s -1
Účinnost čištění nerozpustné NEL na výtoku pod 0,8 mg.l -1
Zastavěná plocha 8,40 m 2
Vnější rozměry kontejneru
(délka x šířka x výška)
4,55 × 2,05 × 2,15 m
Spotřeba el. energie 0 (pouze spotřeba čerpadel ve zdrojích, příp. čerpadla pro tlakové vypouštění)
Hrubá hmotnost 590 kg (bez kontejneru)
1810 kg (s kontejnerem)
Připojovací rozměry potrubí vstup DN 40 PE
výstup DN 110 PVC
Náplň sorbentu typ FIBROIL, cca 8 kg

 

Výhody zařízení

  •  minimalizované energetické nároky i provozní náklady (průtok vody zařízením je výlučně gravitační)
  • jednoduchost a naprostá spolehlivost funkce
  • automatický chod s nenáročnou údržbou

Certifikace

Zařízení jsou pravidelně certifikována Institutem pro testování a certifikaci, Zlín a.s. v souladu s platnými zákony.

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -