Obsah -


Products in ecology and water management
Domovní čistírny MČA

Použití

Domovní čistírny odpadních vod typové řady MČA jsou určeny k čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění – rodinných domků, menších bytových jednotek, penzionů, rekreačních zařízení, hotelů, restaurací nebo komerčních provozoven. Alternativně lze tyto čistírny využít i pro čištění jiných, biologicky rozložitelných odpadních vod. Před volbou způsobu likvidace odpadní vody z objektu je vždy třeba důkladně posoudit vhodnost uvažovaného technického zařízení pro daný charakter produkované odpadní vody (tj. zvážit zejména úroveň a typ znečištění, nerovnoměrnost produkce – sezónní, týdenní i denní, … a další vlivy), s ohledem na požadovanou kvalitu vyčištěné vody. Před rozhodnutím o pořízení malé čistírny odpadních vod doporučujeme zákazníkovi důkladně uvážit, zda je reálně schopen zajistit a dodržet podmínky pro správný provoz DČOV po celou dobu předpokládaného využívání.
DČOV MČA není určena pro odpadní vody produkované z drtiče odpadů

Součást dodávky

  • plastové těleso s technologickou vestavbou
  • kompresor, rozdělovač vzduchu, provzdušňovací elementy
  • elektrická řídící jednotka
  • laminátové víko
  • dokumenty dle požadavků příslušné legislativy

Účinnost čištění

  • CHSK : 86 %
  • BSK5 : 93 %
  • NL : 92 %

Bilance vstupního znečištění – typová řada

 Typová velikost
MČA 6 MČA 10 MČA 16 MČA 20 MČA 25 MČA 35
Připojení obyvatelé 2-6 6-10 10-16 16-20 20-25 25-40
Max. zatížení 8 12 20 25 30 50
Průtok QN m3/den 0,9 1,5 2,4 3,0 3,8 5,3
Jmenovité denní zatížení znečišťujícími látkami (kg/den)
BSK5 0,25 0,42 0,67 0,84 1,05 2,10
CHSKCr 0,50 0,84 1,34 1,68 2,10 4,20
NL 0,23 0,39 0,62 0,77 0,96 1,93
Nc 0,05 0,08 0,12 0,15 0,19 0,39

Základní stavební rozměry a hmotnost

Typové označení MČA 6 MČA 10 MČA 16 MČA 20 MČA 25 MČA 35
Vnitřní průměr (mm) 1267 1500 1800 2100 2200 2350
Vnější průměr (mm) 1440 1680 1980 2280 2380 2534
Výška čistírny (mm)* 2000 2000 2200 2200 2400 3300
Hmotnost čistírny (kg) 115 170 250 320 435 620

* výšku nádrže lze upravit ve vazbě na hloubku uložení nátokového/odtokového potrubí

(c) 2005 - 2012 Ekosystem.czObsah -